Petr Beneš

produktový designér,
autor a provozovatel tohoto webu

Jak to celé začalo?

Narodil jsem se v prosinci roku 1979 a dostal jméno Petr Beneš. Vystudoval jsem nejdříve obor průmyslový a následně produktový design a nakonec, s odřenýma ušima, studium zakončil získáním titulu magistr umění (MgA.). Po studiích jsem se přestěhoval do Prahy a zkusil pracovat jako zaměstnanec u jedné nejmenované firmy. Osud tomu chtěl ale jinak a tak jednoho dubnového dne, v roce 2008, jsem byl pozván na pracovní pohovor k firmě DESIGNERSlink-new-tab-15x10, se kterou spolupracuji od července stejného roku jako freelancer až do teď.

Za celou tu dobu, co jsem na tomto světě, se mi podařilo nasbírat řadu cenných zkušeností, potkat se se spoustou zajímavých lidí a udělat si názor na mnoho věcí, vyzkoušet a ověřit si plno rad a zjistit, které fungují a které ne. Z toho pak přirozeně vzešla potřeba se někde o všem zmínit. Všechno to zajímavé prezentovat a vyjádřit se k tomu, ale na takovém místě, které bude plně pod mojí kontrolou. Proto vznikl tento web a na něm tento blog. Mým přáním je pokusit se vás inspirovat k lepšímu, uvědomělejšímu a zdravějšímu bytí. Snad se mi to bude dařit.

Proč právě re:petee.me?

Jak vznikl název re:petee.me, co vlastně znamená a jak ho vyslovovat? Níže ho rozkládám na jednotlivé prvky a vysvětluji jejich zamýšlený význam a také jak se čtou. Celé je to taková hra se slovy a významy, jako z pera konceptualisty.

Nejdříve pojďme název rozebrat na tři menší části.

Re:

[čti: ry] je zkratka, která se používá v předmětu e-mailové zprávy pro označení odchozích odpovědí. Její podoba vychází z anglického slova Replay [čti: ryplaj] (česky: odpověď).

Petee

[čti: Pitý nebo Pítý] vychází z mého jména Petr (v anglické podobě Peter) a původní přezdívky Pit, kterou jsem dlouhá léta používal. Bohužel Pit má v angličtině nevhodný podtext (česky: díra, jáma) a tak se nehodila pro název a zaměření tohoto webu.

.me

[čti: mí] je od roku 2007 internetová národní doména nejvyššího řádu (TLD) pro Černou Horu. Nahradila TLD .yu, kterou používala bývalá Jugoslávie. Zároveň ale v angličtině tyto dvě písmena označují (za určitých okolností) osobní zájmeno nebo přivlastňovací zájmeno mě/mně.

Dva možné významy

A teď přijde trochu ta zábavnější část. Jakmile ty tři části opět spojíme v jeden celek, dostaneme dva možné významy.

Význam první
Když to čteme celé dohromady – repeteeme [čti: rypitýmí], dává to zvukově další význam, podobný anglickému repeat me [čti: rypít mí] (česky: zopakuj mě). Nebo to znáte, když chcete něco ještě jednou zopakovat, třeba si dát další pivo, řeknete repete. Jelikož se zde na tomto webu chci zabývat věcmi, které pro vás mohou být přínosné, mohou vás nabádat k napodobení, vyzvat k zopakování téhož, je tento význam na místě.

Význam druhý
Zápis ve tvaru Re:Petee.me by se dal vyložit jako – odpovídám já, Petee. Vzhledem k zaměření tohoto webu a jeho povaze to, myslím, dobře vystihuje podstatu věci. Budu se vyjadřovat k různým tématům a případně odpovídat na vaše dotazy. Význam druhý tak doplňuje význam první.

Pin It on Pinterest